Condicions de protecció de dades de caràcter personal

 

ESCOLA INFANTIL VIROLAI, l’informa, d’acord amb l’article 13 del Reglament (EU) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (endavant, RGPD), que incorpora les seves dades personals amb el seu consentiment a un fitxer automatitzat de la nostra propietat, a fi i efecte de gestionar la seva sol·licitud i informar-li sobre l’oferta educativa de Escola Infantil Virolai.

El responsable del tractament és ESCOVI, SL (Escola Infantil Virolai) amb domicili C/ Sant Domenec, 15 de Terrassa, amb número CIF: B58752403, amb email de contacte info@virolaiterrassa.cat i número de telèfon 937 80 82 79. Per a qualsevol qüestió relativa a aquest tractament de dades es pot adreçar al Delegat de Protecció de Dades, per email a info@virolaiterrassa.cat o en el número de telèfon 937 80 82 79. En particular, davant d’ell, pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les dades, com també el dret a no estar subjecte a decisions individualitzades automatitzades. En tot cas, recordi que sempre pot presentar una reclamació davant d’una autoritat de control.

La finalitat del tractament és la de comunicar-li qualsevol informació relacionada amb la seva sol·licitud sobre l’oferta educativa de Escola Infantil Virolai.

Es garanteix la utilització de les dades personals de manera confidencial, complint amb el grau de seguretat i protecció adequat, tenint en compte les mesures de seguretat legalment establertes per evitar la seva pèrdua, deteriorament i transferència o accés a tercers no autoritzats. En cap cas no seran cedides a tercers ni seran emprades o venudes amb finalitat comercial.

En acceptar aquestes condiciones, estarà prestant el seu consentiment perquè Escola Infantil Virolai tracti les seves dades en les condicions indicades i amb les finalitats indicades, consentiment que podrà revocar en qualsevol moment, sense que això invalidi el tractament que s’hagi anat fent fins al moment.