Educació

El nostre principal objectiu és l’educació integral de l’infant tant a nivell emocional, motor, cognitiu i social.

Acompanyament

Acompanyem la familia per a començar un bon camí cap al futur.

Igualtat

Treballem per la socialització entre iguals dels nostres infants.

Comunitat

Treballem la interrelació amb entitats socials de la nostra ciutat, així com amb les escoles que ens envolten, duent a terme un projecte comú.

Descoberta

Ajudem a l’infant a descobrir des del respecte tots els petits i grans reptes que li pot oferir el seu entorn.

Integració

Treballem des de l’educació comuna, inclusiva i integradora.