Un dels nostres objectius és vetllar pels vostres nens i nenes, així com fomentar les habilitats socials i relació amb l’entorn més proper. Per això estem en contacte constant amb diverses entitats de la ciutat:

Magroc és una cooperativa de treball associat formada per un equip de professionals de diferents disciplines, experts en petita infància i en els diversos àmbits d’intervenció tant a l’infant, com a la família i el seu entorn.
Actualment Magroc gestiona el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç –CDIAP Magroc ubicat a la ciutat de Terrassa.

HORTICULTURA

El projecte “Hort a les Escoles” es desenvolupa amb l’associació Fupar de Terrassa. És l’activitat que comporta més valor afegit a nivell de inserció. Les persones assisteixen de manera sistemàtica a les escoles per ensenyar horticultura als nens, aprenent aquests valors tals com tolerància i respecte.
Es requereixen unes certes habilitats socials i respecte cap als alumnes de les escoles. A més de treballar coneixement sobre l’hort i les hortalisses.
I les persones amb discapacitat intel·lectual posen en pràctica habilitats socials i augmenten l’autoestima realitzant rols de mestre.